ราคาค่าจัดส่งสินค้า

1.ทางร้านจัดแบบEMSของไปรษณีไทย

2.ทางร้านจัดส่งโดยkerry express

ลูกค้าเลือกได้ว่าให้ส่งแบบไหนครับ

อัตราค่าส่งแบบไปรษณีไทย

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง6นิ้วค่าส่ง=100

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง7นิ้วค่าส่ง=150

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง8นิ้วค่าส่ง=200

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง9นิ้วค่าส่ง=250

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง10นิ้วค่าส่ง=300

(ในกรณีที่มีกรอบอะครีลิคไว้ครอบตุ๊กตาคิดเพิ่ม100บาท)

อัตราค่าส่งแบบkerry express

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง6นิ้วค่าส่ง=150

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง7นิ้วค่าส่ง=150

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง8นิ้วค่าส่ง=200

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง9นิ้วค่าส่ง=250

ตุ๊กตาขนาดส่วนสูง10นิ้วค่าส่ง=300

การรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเสียหายอันเนื่องจากการขนส่ง

สินค้าตุ๊กตาปั้นของเราได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทำการหีบห่อและจัดส่งให้กับลูกค้าเสมอ แต่หากว่าสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการขนส่ง ทางร้าน kiddingdoll จะรับผิดชอบโดยการให้ลูกค้าส่งตุ๊กตากลับมาเพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และส่งกลับคืนให้โดยเร็วที่สุด แต่ทางร้านไม่สามารถจะคืนเงินค่าสินค้าให้ได้ เนื่องจากเป็นสินค้าทำมือ ซึ่งเป็นงานที่จัดทำเฉพาะบุคคลตามคำสั่งซื้อ ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้  และทางร้านได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าสี ค่าแรง ค่าจัดสรรเวลา เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งนับเป็นต้นทุนสินค้านั้นๆ หวังว่าลูกค้าจะเข้าใจในเงื่อนไขของทางร้านด้วย ขอบคุณที่ใช้บริการ

 

Visitors: 95,187